Unfold Unfold

Entire M – Polityka prywatności

 1. Definicje

  Administrator – firma Entire M sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

  Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem entirem.com, prowadzona przez Administratora.

  Użytkownik – każda osoba fizyczna, która odwiedza i korzysta ze Strony internetowej.

  Cookies – (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne zawarte w małych plikach tekstowych umieszczanych na komputerze przez stronę internetową. Pliki te mogą być odczytywane przez tę stronę. Pomagając w identyfikacji użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie, z jakiego korzysta użytkownik i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do preferencji danego użytkownika.

  Polityka prywatności – niniejszy dokument, dotyczący wyłącznie Strony internetowej.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Wstęp – co zawiera Polityka prywatności

  Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie internetowej zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych – w tym cele, podstawy i okres przetwarzania Danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie internetowej Cookies oraz narzędzi analitycznych.

  Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę internetową, a w szczególności dokłada wszelkich starań, aby zbierane dane były przetwarzane zgodnie z prawem i były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych.

 3. Kto jest Administratorem danych

  Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Entire M sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Radomska 34, 54-032 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410970, kapitał zakładowy: 100,000 PLN, REGON: 021820847, VAT: PL8943037908.

 4. Cel przetwarzania danych

  Dane osobowe użytkowników korzystających ze Strony internetowej przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
  2. w celach analitycznych i statystycznych;
  3. w celach reklamowych i zapewnienia bezpieczeństwa.
 5. Rodzaj przetwarzanych danych

  Administrator pozyskuje dane o Użytkowniku i jego zachowaniu na Stronie internetowej poprzez:

  1. dane podane w formularzu kontaktowym (adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego);
  2. logi zgromadzone na serwerze (dane te nie są kojarzone z konkretnym Użytkownikiem i nie służą do jego identyfikacji);
  3. pliki Cookies (patrz punkt 10. i 11. Polityki prywatności).

  Dane osobowe Użytkownika nie są przesyłane i udostępniane innym podmiotom. Taka ewentualność może się pojawić wyłącznie w przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnienia danych przez uprawnione do tego organy państwowe.

 6. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zawsze w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia, podlegają przetworzeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dla:

  1. formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 RODO;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. analizy danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. kontaktu z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Wypisanie przysługujących praw

  Użytkownikowi przysługuje prawo do swoich danych, w tym w szczególności do:

  1. dostępu do danych wraz z informacją, czy i jakie Dane osobowe są przetwarzane – art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych wraz z możliwością ich uzupełnienia – art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych – art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;
  5. przeniesienia danych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe – art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych – art. 21 RODO;
  7. wycofania zgody na przetwarzanie danych – art. 7 RODO;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Należy zaznaczyć, iż Użytkownik ma możliwość, aby nie wyrazić zgody na wykorzystywanie Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki, jak również Użytkownik może usunąć Cookies automatycznie lub ręcznie. Zwraca się uwagę, iż w takim przypadku Strona internetowa może działać nieprawidłowo.

 8. Czas przechowywania danych

  Dane są przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane i czas przechowywania wynosi:

  1. przez okres prowadzenia korespondencji, która została zainicjowana zapytaniem przesłanym poprzez formularz kontaktowy;
  2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź́ złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3. przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  4. przez okres odpowiadający cyklowi życia Cookies zapisanych na urządzeniach Użytkowników.
 9. Kontakt w sprawie danych

  W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych należy kontaktować się z:

  Entire M sp. z o.o.

  ul. Zachodnia 9, Błonie

  55-330 Miękinia

  Polska

  bądź na adres e-mail Administatora/ IOD wyznaczonego przez Administratora:

  E-mail: ado@entirem.com

 10. Informacja odnośnie Cookies używanych na Stronie internetowej

  Na Stronie internetowej stosowane są Cookies w celu:

  1. zbierania anonimowych statystyk;
  2. zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej;
  3. optymalizacji Strony internetowej;
  4. obsługi sesji Użytkownika;
  5. reklamowym.
 11. Polityka prywatności związana z Google Analytics

  Na Stronie internetowej obecny jest Google Analytics w celu gromadzenia danych dotyczących używania tej strony. Google Analytics zbiera dane takie jak częstotliwość wizyt użytkowników na stronie, strony, jakie odwiedzili podczas wizyt i informację, z jakiej strony przybyli na Stronę. Informacje zbierane przez Google Analytics używane są wyłącznie w celu ulepszenia strony internetowej. Google Analytics przechowuje wyłącznie adresy IP używane w przez użytkownika w dniu odwiedzin strony, nie przechowuje imion czy innych podobnych danych. Google Analytics pozostawia plik cookie w przeglądarce internetowej, aby móc identyfikować użytkownika jako unikalnego użytkownika, gdy odwiedza on stronę ponownie po jakimś czasie. Pliki cookie nie mogą być używane przez nikogo prócz Google. Możliwości używania i udostępniania danych zebranych przez Google Analytics przez Google odnośnie wizyt użytkownika na stronie internetowej są określone przez regulamin Google oraz politykę prywatności Google. Gromadzenie danych może zostać w dowolnym momencie wyłączone poprzez zablokowanie plików cookie w przeglądarce użytkownika.

  Google Analytics używa plików cookie w celu zdefiniowania sesji użytkowników, co pozwala na gromadzenie danych informujących, jak użytkownicy korzystają ze strony. Google Analytics używa tylko „first-party cookie”. Oznacza to, że plik cookie jest przyporządkowany tylko do jednej domeny i Google Analytics będzie go używało tylko do analizy statystycznej związanej z zachowaniem użytkownika na tej jednej konkretnej stronie. Podsumowując, zgromadzone na tej stronie informacje nie mogą zostać użyte w stosunku do żadnej innej strony.

  Google Analytics można wyłączyć, używając Google Analytics Opt-out tool. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics

 12. Postanowienia końcowe

  Na Stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Strony internetowej Administratora.

  W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące ochrony Danych osobowych oraz RODO.