Unfold Unfold

Założenia biznesowe i kierunek rozwoju

Wizja Entire M

Entire M to polska firma rodzinna o globalnym zasięgu działalności. Skupia ludzi o podobnych wartościach, działając z myślą o kolejnych pokoleniach.

Strategia przedsiębiorstwa

Strategia Entire M jest wypadkową naszej historii, wyznawanych wartości, wysokich ambicji oraz stale zmieniającego się otoczenia.

Większość naszej pracy wykonywana jest w Polsce, dlatego zależy nam, by nasze marki własne postrzegane były jako polskie, niezależnie od ostatecznego miejsca wytwarzania produktów. Nasza strategia zakłada dalszy rozwój zaplecza projektowego oraz dystrybucyjnego, przy jednoczesnym utrzymaniu modelu łańcucha produktu „project to market”, który daje nam dużą elastyczność w lokowaniu produkcji. Dywersyfikujemy przy tym portfolio produktowe, rynki zbytu i grupy odbiorców.

Stawiamy ponadto na rozwój własnego zakładu produkcji w Nowej Rudzie. To w jego murach powstają najwyższej jakości produkty, skierowane do najbardziej wymagających odbiorców.

Świadomie zarządzamy naszym kapitałem finansowym i ludzkim, inwestując wypracowany zysk i dając unikalne możliwości podnoszenia kompetencji naszym pracownikom.

W najbliższych latach zależy nam na rozwoju rozpoznawalności na rodzimym rynku, poszerzeniu i modernizacji oferty produktowej oraz dotarciu do nowych odbiorców.

Helikon-Tex sp. z o.o. zmienia się w Entire M sp. z o.o.

By wyraźnie rozdzielić komunikaty dotyczące dalszej działalności przedsiębiorstwa, zdecydowaliśmy się zmienić...

Nasz wkład w Miesiąc Świadomości Raka Piersi

Wspólnie z Fundacją Lemura, organizacją wspierającą inicjatywy obywatelskie i pro zdrowotne, postanowiliśmy...
Letnie manewry Helikon-Tex

Letnie manewry Helikon-Tex

W okresie wakacyjnym zaproponowaliśmy naszym pracodawnikom Letnie Manewry Helikon-Tex ...
Warsztaty z Fashion Revolution Poland

Warsztaty z Fashion Revolution Poland

Wiosną 2021 roku nasi pracownicy wzięli udział w serii warsztatów i szkoleń organizowanych przez Fashion Revolution Poland...